Gemsat Gaz Ekipmanları Fabrikasın da

  • Çalışma alanında neye ihtiyacımız olduğunu tanımlama,
  • Malzemelerin nerede olması gerektiğine karar verme,
  • Malzemeleri bu yolda tutma sonucunda en verimli çalışma ortamını yaratmak,
  • Organize, düzenli ve temiz bir iş  ortamı sağlamak ve İş sağlığı güvenliği adına olası risklerin önüne geçmek amacıyla;

5 S eğitimleri düzenlenmekte olup, haftalık olarak 5S faaliyetleri gerçekleştirilmekte ve aylık denetimler ile performans çizelgeleri takip edilmektedir.