Kalite ve Çevre Politikamız - Gemsat Gaz Ekipmanları - Bursa

Kalite ve Çevre Politikamız

AnasayfaKurumsal
Kalite ve Çevre Politikamız
Kalite ve Çevre Politikamız

Gemsat çalıştığı sektörde doğalgaz/lpg basınç düşürme ve ölçüm istasyonları kurulumu ve servisi ürünlerinin üretimini ve hizmetini yaparken yasal mevzuat başta olmak üzere kuruluşun amaç ve hedeflerine uygun iç ve dış hususları belirlemiş ve bu uygunluk yükümlülüklerini yerine getireceğini taahhüt etmektedir.

Uluslararası standartları, teknolojiyi ve kaliteyi bütün faaliyetlerde ana prensip kabul ederek müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamayı,

Kaliteyi sürekli kılarak müşterilerimizin ve çalışan personelimizin firmamıza duyduğu güvenin devamlılığını,

Firmamızın gelişimini sağlayacak her türlü eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına gereken önem ve hassasiyeti göstererek personel kalitesini ve memnuniyetini arttırmayı,

Tüm birimlerde sürekli gelişme ve iyileştirmeyi uygulayarak, kaynakların etkili kullanılmasını sağlamayı,

Çevresel boyutları belirlemek, çevresel etkilerin türlerini ve zararları tespit etmek ve çevreye etkisi olabilecek boyutlara yönelik ilgili yasal şartlara ve mevzuata uymayı,

Kirliliği ve atıkları en aza indirmek ve tehlikeli atıklarımızın çevresel etkisi en aza indirgenmiş olarak bertarafını sağlamayı,

Kalite ve Çevre ile ilgili mümkün olan her alanda ölçülebilir sürekli gelişmeyi sağlamayı,

Bu doğrultuda amaç ve hedefleri belirleyerek her yıl gözden geçirerek ilerlemeleri açıklamayı,

ISO 9001:2015 kalite yönetim sistem ve ISO 14001:2015 çevre yönetim standartlarının gereklerini yerine getirmeyi ve etkinliğini sürekli iyileştirmeyi taahhütte bulunmaktayız.